مرکز همایش های ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
موضوع قرارداد : طراحی و تجهيز کامل مرکز همایش های ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
کارفرما : شرکت راد گستر زرین
محل پروژه : شهرکرد، مجتمع رحمتیه دانشگاه علوم پزشکی، مرکز همایش های ابن سینا
تاریخ تحویل پروژه : 86/10/12
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
شرح مختصر پروژه :
با توجه به نیاز دانشگاه ها به سالن های اجتماعات و کنفرانس به جهت برگزاری سمینار های علمی و تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اقدام به ساخت مجموعه ابن سینا نمود.
مجموعه فوق از دو قسمت تشکیل شده است :
سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 650 نفر
سالن کنفرانس با ظرفیت 150 نفر
طراحی و اجرای کلیه تجهیزات این دو سالن، توسط متخصصین شرکت فارس تکنولوژی صورت گرفته است.
رضابت نامه کسب شده از کارفرما :