سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر‌ری
موضوع قرارداد : تجهيز سيستم های صوت ، نور و تصوير سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر‌ری
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محل پروژه : شهر ری، میدان جهاد، کیلومتر 7 بزرگراه تهران-قم، مجتمع دانشگاهی یادگار امام
تاریخ تحویل پروژه : 1385/08/30
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
رضایت نامه کسب شده :