خوش آمدید
شرکت فارِس تکنولوژی در عرصه مشاوره، طراحی و اجرای سيسـتم‌های حرفه‌ای نـور، صدا، تصـوير و دکوراسیون داخلی فعال می باشد . این شرکت با بهره‌گيري از مهندسين و متخصصين با تجربه، سعی در ارائه خدماتي متفاوت در زمینه ی تجهيز سـالن‌های همايش، سـينما و کنفـرانس دارد.
شرکت فارِس تکنولوژی معتقد است، مشاوره و طراحی سيستم‌های نور، صدا و تصوير تنها يک حرفه ی تجربی نمی‌باشد، بلکه يک تخصص علمی است. لذا با همکاری مهندسـين آشنا به سيســتم‌های حرفه‌ای نور, صدا و تصوير و متخصـصينی با سـال ها تجربه کار در اين عرصه توانسته‌ است کار علمی و تجربه را در کنار هم قرار داده و مجموعه‌ای متفاوت و علمی را در اين زمينه ارائه نماید.
در عين حال شرکت فارِس تکنولوژی به کمک ارتباط با کمپانی‌های سازنده و مشاورين خارجی قادر به کسب اطلاعات جديد درباره مدرنترين تجهيزات نور , صدا و تصوير می‌باشد. ارتباط نزديک با مشاورين خارجی این شرکت را قادر ساخته تا در صورت نياز در هر پروژه‌ای از همکاری آنان استفاده کند و همگام با تکنولوژی روز دنيا پروژه‌های داخلی را به انجام رساند.